Visi ievietojis faili ir paredzēti tikai informatīviem un izglītības mērķiem, ne vietas vai hostinga pakalpojumu sniedzējs, ne citas fiziskas vai juridiskas personas nevar būt iesauku Kurš atbild par norīkotajiem materiāliem. Ja jūs uzskatāt, ka visus failus ievietots ar pārkāpt savas tiesības, nekavējoties sazinieties ar vietnes administratoru, lai aizvainojuma izslēdz